Chương trình khuyến mãi new Porter H150 tại HYUNDAI ĐÀ LẠT tháng 11

Chương trình khuyến mãi new Porter H150 duy nhất tại HYUNDAI ĐÀ LẠT  tháng 11
+ Giảm tiền mặt lên tới 50 triệu đồng
Miễn phí 100% phí trước bạ
Hyundai Đà Lạt
Đại Lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam
Số 12, Đường 3 Tháng 4, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline 0971521494
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Tin tбc mбi
.
.